Disclaimer

 

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, en teksten zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Motorhome Management & Care. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan te kopiëren of op te slaan voor commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Motorhome Management & Care.

Ook is het niet toegestaan het beeldmerk van Motorhome Management & Care zonder schriftelijke toestemming van Motorhome Management & Care B.V. voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Ondanks onze zorg voor een juiste weergave van de informatie op de site kan het gebeuren dat informatie die op de site wordt geplaatst toch onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt telkens aangevuld en aangepast. Motorhome Management & Care heeft te allen tijden het recht om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder bekendmaking door te voeren.

Motorhome Management & Care sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, dat voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met de website Motorhome Management & Care. Zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van motorhomemc.nl